Chế độ mới đối với lực lượng kiểm tra trọng tải xe

Tạp chí GTVT - Bộ Tài chính thống nhất với các bộ ngành liên quan về việc áp dụng phụ cấp chức vụ đối với lực lượng kiểm tra trọng tải xe.

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện thăm hỏi Trạm kiểm tra trọng tải xe tại Hải Dương.

Bộ Tài chính vừa có Công văn do Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ký báo cáo Thủ tướng về chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý, điều hành Trạm kiểm tra trọng tải xe. Theo đó để giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng này, Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ GTVT, Bộ Nội vụ về việc áp dụng phụ cấp chức vụ. Theo đó, Trạm trưởng hệ số 0,5 mức lương cơ sở, Phó Trạm trưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở, Ca trưởng hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

Về chế độ chi bồi dưỡng, căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính, trong điều 11 quy định Chi phụ cấp cho lực lượng trực tiếp xử phạt theo chính sách chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (nếu có), không quy định chế độ chi bồi dưỡng.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư thay thế (nếu có). Đối tượng thực hiện được đề nghị áp dụng với Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, nhân viên kỹ thuật vận hành, nhân viên phục vụ làm việc tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe, không bao gồm công chức thanh tra giao thông.


Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT, Bộ Nội vụ về việc áp dụng phụ cấp chức vụ.

Về nguồn kinh phí thực hiện chế độ với lực lượng kiểm tra trọng tải xe, Bộ Tài Chính đề nghị từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ, không bố trí từ nguồn kinh phí đảm bảo ATGT hoặc nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính được trích lại. Vì đối với nguồn kinh phí đảm bảo ATGT do ngân sách nhà nước cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 7/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí dảm bảo TTATTGT do ngân sách nhà nước cấp; trong đó không có nội dung chi hoạt động của lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe. Đối với tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước, không quy định được trích lại cho hoạt động của lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Hạ Liên

ĐƯỜNG ĐẾN TTĐK 5003V

+ Cơ sở chính: 107 Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM. ĐT: 083.7294553 Fax: 083.7294550

+ Chi nhánh: Đường 15, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.  ĐT: 083.8964341 Fax: 083.7241959

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

DÀNH CHO NỘI BỘ

LINK CÁC WEBSITE KHÁC

SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE

0337090
Trong ngày:
Trong tháng:
All days
208
1217
337090

Forecast Today
528

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM SỐ 5003V

Cơ sở chính: 107 Phú Châu, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM.

ĐT: 083.7294553 Fax: 083.7294550

Chi nhánh: Đường 15, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.  

ĐT: 083.8964341 Fax: 083.7241959

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI